Länk till Kumla kommun
 Barn och utbildningsförvaltningens kontaktinformation
Normalstorlek
Stor text

Välkommen till oss på Hagaskolan!

Skolans organisation:
På Hagaskolan går 171 elever i skolår F—5. På skolans fritidshem är ca.130 elever inskrivna. Skolan är organiserad i arbetslag F-2, och 3-5. 

Skolans utvecklingsmål:
För oss som arbetar på Hagaskolan är det viktigt att erbjuda en god miljö där barnen kan arbeta med sitt lärande och känner sig trygga. Vi vill att tiden på Hagaskolan skall bli starten på ett livslångt lärande genom att barnen känner att arbetet är meningsfullt och inspirerande.
 
 
Skolans/arbetslagets kännetecken:
Genom att skapa förutsättningar som gör att barnen känner sig trygga och genom att på olika sätt dokumentera barnens lärande stärker vi arbete med att få alla att nå kunskapsmålen. Vi arbetar med att dokumentera det enskilda barnets lärande i svenska, matematik och engelska med hjälp av "stjärnsvenska" och individuella utvecklingsplaner enligt en metod som är utvecklad i en Helsingborgsskola. I de åldersblandade trygghetsgrupperna för vi regelbundet samtal för att stärka barnens trygghet och sociala kompetens. Arbetsenheternas kamratstöd och vuxenstöd arbetar för att förebygga kränkningar och stoppa mobbning.
 

Skolans geografiska läge och kommunikationer till och från skolan:
Skolan ligger i centrala Kumla 700 meter norr om tåg- och busstationen.

Sidansvarig Leif Dickens
Kontaktperson Malin Svensson
Senast uppdaterad 2015-05-25