Länk till Kumla kommun
 Barn och utbildningsförvaltningens kontaktinformation
Normalstorlek
Stor text

Aktuella beting, läxor och prov

(uppdateras som regel varje söndag ca kl 12.)

(Betingen finns även för hämtning i "Blå enhets dokument", som pdf.)

Nu kan du som elev logga in i vår skolportal och titta på ämnesplaneringar, närvaro, schema, bedömningar på arbeten mm som dina lärare gjort.


Nu kan ni vårdnadshavare logga in i Skolportalen med hjälp av e-legitimation (BankID av olika typ). Gå in på https://skolportal.kumla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör så här som elev:

Nu är du inne i Skolportalen, se dig omkring!


Blå år 6, v 48  (2014)

Matematik

Vi fortsätter med geometri. Denna vecka kommer ska vi bli färdiga med skala och sedan fortsätta med att mäta och beräkna vinklar.

 • enheter för längd
 • förståelse för skala
 • mäta och beräkna  vinklar
 • behärska begreppen, samt metoderna för att beräkna, omkrets och area (för rektangel, triangel och kvadrat)

De som inte behärskat bråken fortsätter att repetera det.

Läxa: Att hinna med veckans beting som är att hinna till och med uppgift 29 i boken. Ta hem och jobba eller använd elevens val om du inte hinner på lektionstid. Kunskapstest tisdag vecka 50, ni får information under veckan av vad som kommer då.

Svenska år 6

Vi fortsätter att jobba med egna faktatexter. Faktatexten som genre, hur man kan läsa faktatexter och hur man kan skriva egna faktatexter.

Läxa: Bestäm ett ämne du vill skriva en faktatext om. Ta med material hemifrån (böcker) om du har.

English grade 6 : We will continue our work with Australia. This week we will read about Creepy-Crawlies.

Läxa: Läs på hur man böjer adjektiv/substantiv och de ord som du fått från PP till på fredag.

V.48 Fredag: Läxförhör på substantiv, adjektiv och ord från powerpoint.

V.48-49: Skrivning och redovisning av faktatext senast måndagen den 1/12.


HI - stormaktstiden Tid: vecka 45 - 48 Att läsa: häfte + digitalt material Att kunna: se powerpoint i din skolmail Uppgifter: 1 - 15 s. 131 och 1 13 s. 141            Läxa: kunna de ord/begrepp som finns i powerpointen som du fått på din skolmail och jobba hemma med de uppgifter du inte hunnit med i skolan. Ta hem och läs igenom häftet ett antal gånger. Prov: fredag vecka 48


NO (v 48)

Kemi -  atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar.

Måndag: Film om grundämnen, kemihistoria, samt genomgång av fredagens laboration.

Ons/Fre: Atomer & grundämnen (laboration samt memory)

Läxa till måndag v 49: 20 grundämnen, se Skolportalen

Provet på ryggradslösa djur:  Resultaten ligger i Skolportalen


Tyska (v 48)

Läxa torsdag s 27 Entschuldigung


Franska v48

Läxa till torsdag:  s  52   nr 7 Kunna översätta till svenska..vi jobbar med  kap 4


Spanska v.48  (Patricias grupp)

Prov på torsdag: prov på kap.4-6


Idrott & Hälsa

Dansprojekt


Bild

Vi börjar med lite nytt. Är man inte helt klar med det färgarbetet så kan man få jobba lite med en del av lektionen.
Blå år 7, v 48 (2014)


Föräldramöte på torsdag!                

Matematik

Vi fortsätter med geometri. Kom ihåg att kolla på checklistan på skolportalen för att se så att du har koll på alla begrepp. Det ni ska kunna i området geometri är följande

 • uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer.
 • använda gradskiva
 • använda vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och beräkna omkretsen på olika geometriska figurer

De som inte behärskat bråken fortsätter att repetera det.

Läxa: Att hinna med veckans beting som är att jobba till och med uppgift 29 i boken. Ta hem och jobba eller använd elevens val om du inte hinner på lektionstid. Kunskapstest tisdag vecka 50.

Svenska

Vi kommer att fortsätta läsa boken Tusen gånger starkare tillsammans. Det kommer att finnas tillfälle på lektionstid att läsa.

Läxa: Att ha läst  sidorna 118-166  samt svara på frågor till texten. Senast fredag.

V.48: Slutför läsningen (alla kommer inte hinna läsa hela boken). Svara på frågorna till de sidor du läst.

V49: Skriv och lämna in den större skrivuppgiften.


English grade 7

We are going to watch and read Harry Potter and the Philospher´s stone.

Homework: Finish chapter 1 and answer the study questions.

V.48: - Finish chapter 1. Answer the study questions.

 • Start to write your essay/book review
 • Harry Potter words until friday.

V.49:

 • Essay deadline this week.


NO - Kemins grunder

Vi jobbar med kemins grunder fram till jullovet, och vidare  in i januari. Fokus på en del av de grunder vi delvis jobbade med förra läsåret: naturvetenskapligt arbetssätt, atom ,grundämne,  molekyl, kemisk förening, kemiska reaktioner, fast , flytande, gas, separation av ämnen, mm.

Måndag: laboration samt rapport färdig

Onsdag: laborations test

Läxa till torsdag: Varningsmärkning av kemikalier, se utdelad samt sidan i texthäftet

Prov: måndag 8/12

Omprov på fysik för det berör på onsdag, Elevens Val.


HI - människans första historia

Tid: vecka 46 - 49 Att läsa: Se digitalt material som du hittar i din skolmail + häfte Uppgifter: 1 - 7 s. 15 och 1 - 8 s. 27 Läxa: kunna de ord/begrepp som finns i powerpointen som du fått på din skolmail och jobba hemma med de uppgifter du inte hinner med i skolan. Ta med häftet hem och läs igenom ett antal gånger! Prov: Fredag vecka 49

Tyska (v 48)

Läxa till torsdag är Mein Hobby  på sidan  33

Spanska v.48  (Patricias grupp)

Läxa till torsdag: Test kap.1

Spanska  (Fabians grupp)

Franska  v48

Läxa till torsdag:  Kap 5   uttryck och skolämnen. Vi repeterar klockan. Avslutar kap 5.  Börjar att öva till provet kap 4-5 på torsdag v49.

Idrott & Hälsa

Dansprojekt

Bild

Vi fortsätter jobba med perspektiv.

Slöjd - textil

Vi har under terminen jobbat med att gestalta en bild i tre olika tekniker textilt. Eleverna har jobbat bra och börjar bli klara praktiskt. Nu gäller det att göra sin värdering med reflektioner över sitt arbete på en A4sida. Häfte med uppgift och frågor ligger i skolportalen.

När det arbetet är klart kommer vi prata om och arbeta med återbruk. Kolla därför hemma om ni  har något gammalt plagg som inte passar och  ni vill göra om eller  “piffa till” på något sätt.

Teknik

Primitiva tekniker, stenålder och framåt


Blå år 8, v 48 (2014)


Föräldramöte torsdag!

Matematik

Vi fortsätter med nästa område. Denna vecka är delkapitel 2,5 som är beting. Se till att ni hinner med att göra de delarna. Utnyttja elevens val. De eleverna som har delar att komplettera från provet ser till att göra det så snart som möjligt. Det måste göras för att kunna vara en del av bedömningen.

NO

Henrik VI fortsätter att prata om hjärta och blodomlopp. Planeringen ser ut som följer:

 • v. 45-46 Matspjälkningskanalen
 • v. 47 Andning + hjärta och blodomlopp
 • v. 48-49 Hjärta och blodomlopp
 • v. 50 Repetition och KUNSKAPSTEST

Se till att ni efter varje avslutat avsnitt har gjort de frågor som berör det avsnittet i häftet. Till er hjälp har ni läshäftet samt 1177.se till er hjälp.

Thomas

Vi jobbar med kol och kolföreningar, denna vecka metanserien, enkel- och dubbelbindning och kolkedjor.

Svenska år 8 Vi framför våra argumenterande tal.

V.46: Bli färdig med talets inledning/syfte/bakgrund samt egna argument.

V47: Utveckla talets mittendel med argument från artiklar/olika sidor samt färdigställa talets avslutning (tänk på att tala om källan)

V.48: Öva och framföra talet

English grade 8

Read chapter 2 in Hunger games. Finish the study questions until friday.

 • Words until friday from chapter 2

HI - industriella  revolutionen Tid: vecka 48 - 50 Att göra/kunna: se separat planering som ni får första lektionen. Powerpoint skickad till er skolmail. Uppgifter: —1 – 10 s. 181 + de som delas ut under lektionstid. Läxa: läs/lyssna igenom häftet/powerpointen flera gånger hemma. Prov: onsdag vecka 50

Tyska (v 48)

Läxa till torsdag är  Zimmerkrise på sidan 36

Franska år 8  v48  Läxa till  torsdag :prov kap 1-3s

Spanska åk.8   v.48   (Patricias grupp)

Vi repeterar klockan och jobbar med nya texter och meningar.

Idrott & Hälsa

Dansprojekt (Tisdag v.49 är det bad)

Bild

In Love We Trust! Leta reda på en rubrik som du sen ska ta ett fotografi av. Om du inte hittade någon rubrik under lektionen förra veckan har du i läxa att hitta en som du tar med dig till lektionen. Vi fotograferar under denna lektion alternativt om du har någonting hemma som du vill fota då fixar du det på egenhand.

Teknik

Teknik omkring järnvägar.

Sidansvarig Gunilla Kalmnäs
Kontaktperson Marcus Nordén
Senast uppdaterad 2014-11-22